Ahmed Lotfy

İcra Kurulu Başkanı

Shankar Ganeshan

Mali İşlerden sorumlu Başkan

Ruud Boendermaker

Enerji Hizmetleri ve Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

İmre Molnar

VP Jeofizik Hizmetleri